Thursday, May 21, 2009

Pedoman Hidup Aku

Amalkan Berzikrullah,
Supaya ingat kepada Allah,
Kerjakan suruh jauhkan tegah,
Hukuman Tuhan jangan ditegah.

Kepada Allah bila dah lupa,
Pekerjaan yang jahat disangka tak apa,
Syaitan pun segera datang menerpa,
Masuk kedalam jantung dan limpa.

Wahai saudara taulan sebaya,
Baik miskin ataupun kaya,
Amalan tarekat amalan mulia,
Mengukuhkan amalan yang direka-reka.

Wahai adik,kakak, dan saudara,
Amalan tarekat sangat berharga,
Jangan saudara menjahatkan sangka,
Mengatakan amalan yang direka-reka.

Amalan tarekat disuruh Nabi,
Amalan yang dibawa oleh Nabi,
Amalkan dia petang dan pagi,
Supaya jangan mendapat rugi.

Barang siapa meringankannya,
Tidak percaya akan amalannya,
Sangatlah buruk akibat padahnya,
Di hari akhirat sangatlah ruginya.

Tamatlah syair tamatlah kalam,
Dengan kehendak khaliqul-alam,
Berkat Nabi a.s,
Buat peringatan siang dan malam.